top of page
Spännarmering

Spännarmering 

Hållbarare betongkonstruktioner med spännarmering

Spännarmering är en metod för att armera betong och används för att skapa starkare och mer hållbara betongkonstruktioner. Linor av höghållfast stål placeras i rör antingen innan eller efter betongen placeras. När betongen har fått styrka spänns kablarna och förankras mot betongens ytterkanter. Detta skapar en komprimering av betongen samt upplyft i konstruktionen som motverkar dragspänning.

Fördelar med spännarmering:

  • Högre styrka: Spännarmerad betong är upp till 50 % starkare än traditionell armerad betong. Detta gör den till ett idealiskt val för konstruktioner som utsätts för höga belastningar, till exempel broar och höga byggnader.

 

  • Mindre sprickbildning: Spännarmerad betong är mindre benägen att spricka än traditionell armerad betong. Mindre sprickor innebär att konstruktionen är mer motståndskraftig mot korrosion och fuktinträngning, vilket förbättrar dess hållbarhet.

 

  • Lägre kostnader: Spännarmerad betong kan användas för att skapa tunnare betongkonstruktioner. Detta leder till lägre byggkostnader och mindre miljöpåverkan.

 

Spännarmering broar och andra konstruktioner

Även om efterspänning är en väletablerad teknik är den fortfarande ett fantastiskt verktyg för konstruktören eftersom den möjliggör en aktiv definition av den inre belastningsvägen i betongkonstruktioner genom att överbrygga ett gynnsamt tillstånd för de inre spänningarna. Detta gör det möjligt att minimera deformationer, hjälper till att minska tjockleken på balkarna, minskar trängsel i armeringen, underlättar segmentkonstruktion utan behov av våta fogar och möjliggör användning av höghållfast stål. 

 

Spännarmering är en viktig strukturell förstärkning av en betongkonstruktion och kan användas i broar, byggnader, tankanläggningar, dammar och andra typer av konstruktioner som utsätts för ren drag- eller böj påkänning eller en kombination av dessa belastningstyper.

 

Den består i att införa ett inre spänningstillstånd i ett betongelement, med installation och uppspänning av stålkablar förlagda i rör i betongkonstruktionen. Detta kommer att motverka spänningar på grund av yttre belastning och ger minskad deformation och sprickbildning av betong. VSL Systemet har ett europeiskt tekniskt godkännande nummer ETA-06/0006

https://vsl.com/home/technologies/post-tensioning-systems/

 

Bergförankring

VSLs Bergsförankring säkrar laster djupt ner i marken och används på en mängd olika sätt, inklusive stabilisering av enorma utgrävningar, branta sluttningar och gigantiska konstruktioner. VSLs bergförankring används över hela världen – och säkrar många kända konstruktioner, monumentala dammar och stödmurar. De används också för att hålla nere gångtunnlar och underjordiska konstruktioner, stabilisera vindkraftstorn och förhindra jordskred. Ankarna utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till kraftig stabilisering av konstruktioner, eftersom de driver in krafter i marken genom sina spännelement. Valet av bergsförankringar beror på faktorer som om de kommer att vara under spänning eller inte, användas i berg eller jord, eller om de används för tillfällig eller permanent användning.

VSLs bergsförankringar har ett Schweiziskt tekniskt godkännande nummer STA - 02/002

https://vsl.com/home/technologies/ground-anchors/

 

Spännstag

Spännstag ger imponerande mångsidighet i geotekniska och konstruktionsapplikationer för att kontrollera belastningar och krafter i konstruktionen. Spännstag har ett brett utbud av tillämpningar inom bygg- och gruvindustrin.

 

Funktionen av spännstagen beror på hur de används, implementeras och i slutändan på deras slutliga syfte:

• geotekniska system som jordspikar, mikropålar och bergbultar

• betongförstärkningssystem

• efterspänningssystem

• marina dragstångssystem

• ankare och formbindningssystem

 

https://vsl.com/home/technologies/bars/

 

Spännarmering till kärnkraft:

Spännarmering förekommer på samtliga svenska kärnkraftverk, där främst reaktorinneslutningarna och vissa reaktor-/bränslebassänger är kraftigt spännarmerade. Spännarmeringens primära uppgift är att begränsa uppsprickning och deformation i betongkonstruktionen. För reaktorinneslutningar, där höga krav ställs på konstruktionernas täthet, är en fullgod funktion hos spännkabelsystemet av stor vikt.

VSL spännsystem har används i många kärnkraftverk världen över och bland annat i Sverige i kraftverken Barsebäck 1 och 2, Oskarshamn 3, Forsmark 1 och Forsmark 2. 

 

Moderna kärnkraftverk där VSL’s spännsystem representeras är till exempel Hinkley Point C i UK,  kärnkraftverket i Olkiluoto i Finland och kärnkraftverket Flamanville i Frankrike.

 

https://vsl.com/home/build/industrial-energy-producing-structures/nuclear-containments/

 

Spännarmerad platta på mark

Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningsformen och innebär att en armerad och isolerad betongplatta utgör konstruktionens bottenbjälklag.

 

Spännarmerad platta på mark är mer hållbar och ekonomisk än konventionellt armerade plattor på mark. Fördelarna med snabbare byggtider samtidigt som mängden betong och armeringsjärn minskar, sparar pengar. 

 

Spännarmeringen ger en inre tryckkraft i betongen. Detta ökar motståndskraften mot nedböjningar och sprickbildning orsakade av expansiva jordproblem som lyft, krympning eller svällning på grund av temperatur- eller fuktförändringar. Detta säkerställer överlägsna hållbara ytor av hög kvalitet i en mängd olika applikationer samt minskar och i vissa fall helt eliminerar antalet gjutfogar.

 

Spännarmerad platta på mark förbättrar prestanda och hållbarhet markant speciellt för Industriella och kommersiella golv

Du kan få fördjupad information om du laddar ner våra produktblad

bottom of page