top of page
Brolänk

Brolager

Med en lång livslängd och förstklassisk kvalité

 Vibrationer, rotationer och höga laster – broar kan påverkas kraftigt av varierande belastningar. Maurers brolager försäkrar att konstruktionen inte påverkas av dessa laster. För att kunna garantera kvaliteten och den långa livslängden på produkterna strävar Maurer efter att ha högsta precision, kvalitetssäkring och ett nära samarbete med provningsinstitut under tillverkningsprocessen. 

 

Brolager överför vertikala och horisontella laster från överbyggnaden till pelare och underliggande stödkonstruktion och tillåter rotationer och rörelser där det är nödvändigt. Beroende av vilka typer av rörelser som krävs så är lagren uppdelade i tre olika typer: 
 

  • Fasta lager (KF): Lagret hanterar rotationer och för över vertikala laster till underbyggnad. 

  • Ensidigt rörligt lager (KGE): Lagret hanterar horisontella rörelser i en riktning, rotationer och för över vertikala laster till underbyggnaden

  • Allsidigt rörligt lager (KGA): Lagret hanterar horisontella rörelser i två riktningar, rotationer och för över vertikala laster till underbyggnaden.  

Brolager anpassade efter det svenska klimatet

Maurers brolager är av typen kalottlager och håller en väldigt hög kvalitet. De är speciellt lämpade i Sverige då vi har ett relativt kallt klimat som denna typ av brolager är perfekta för. I vissa av de norra delarna i Sverige är till och med ett krav att använda sig av kalottlager. 

 

3x så lång livslängd med armerade gummilager & pottlager

Maurer har vidareutvecklat glidytan PTFE till deras egen MAURER MSM® som har lägre friktion, klarar högre belastningar och har betydligt längre livslängd.  


Den tekniska livslängden är mer än tre gånger så lång som armerade gummilager och pottlager, men kalottlagret är långt ifrån tre gånger så dyrt. Om man sen tar i beaktande rivnings- och monteringsarbete i beaktande vid utbyte så inser man verkligen fördelen med kvalitet.

 

Brolager från Maurer tillverkas på fabriken i München, Tyskland och uppfyller kraven enligt EN1337, ETAG och är CE-märkta.

Du kan få fördjupad information om du laddar ner våra produktblad

bottom of page