top of page

SERVICE & UNDERHÅLL

Genom att utföra service och underhåll i tid förebygger man större skador och driftproblem som det kan innebära. De vanligaste underhållsarbeten som vi utför är tätprofilsbyten där man byter de gummiband som sitter i övergångskonstruktionerna.

 

Tätprofilerna gör att övergångskonstruktion är vattentät och det är viktigt för brons livslängd. En väldigt prisvärd åtgärd för att slippa skador på brolager och underliggande konstruktion.


Vi utför även utbyte av kloprofiler på befintliga övergångskonstruktioner om tätskikt och underliggande betongkonstruktion är i ett gott skick. Det är också en väldigt prisvärd och tidseffektiv lösning jämfört med att byta ut hela övergångskonstruktionen. Detta är något vi kan även göra på många olika typer av övergångskonstruktioner för att göra den vattentät. 

Våra utbildade fogsmeder har de utbildningar och licenser som krävs och lämnar inte ett jobb utan att det håller den kvalitet som krävs.


Vi har tre fullt utrustade servicebilar som är ute och åker på uppdrag från Ystad till Haparanda.

bottom of page